NCC bygger ny bad- och simanläggning i Varberg

NCC ska tillsammans med Varbergs Fastighets AB projektera och bygga en ny bad- och simanläggning i Varberg. Uppdraget är ett partneringsamarbete som genomförs i två faser. Det totala ordervärdet beräknas uppgå till cirka 350 MSEK.

– Varberg växer och beslutet om en ny bad- och simanläggning är kommunens enskilt största investering hittills. Den ska tillgodose våra invånares behov av fritid-, rekreation- och föreningsverksamhet, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande. Satsningen bidrar även till målet att utveckla Varberg till en spännande, nytänkande kultur- och idrottskommun.

Kommunens befintliga simhall invigdes i början av 1980-talet och har idag omfattande renoveringsbehov. Den nya anläggningen kommer att ligga på samma plats som den gamla, få en 50-metersbassäng samt ska klara ett besöksantal på cirka 300 000 personer per år.

Uppdraget som är en totalentreprenad är uppdelat i två faser där parterna i den första fasen ska projektera byggnationen samt enas om en riktkostnad för projektet. I den andra fasen sker rivning och byggnation. I uppdraget ingår även markarbeten och övriga åtgärder i utemiljön, övriga inventarier i badanläggningen och installationsarbeten.

– Vi fortsätter nu ett mycket väl fungerande samarbete med Varbergs kommun där vi sedan tidigare bygger flera skolor i kommunen, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

Arbetet med första fasen startar under höst/vinter 2017 och den nya bad- och simanläggningen beräknas stå klar i början av 2021. Ordern beräknas registreras i det tredje kvartalet 2018 i affärsområde Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Shahroz Sahba, affärschef NCC Building, +46 70-189 12 32

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations & Press +46 70-884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.