NCC får order på 600 MSEK att bygga om Skaraborgs sjukhus

NCC ska på uppdrag av Västfastigheter göra en ombyggnad av Skaraborgs sjukhus i Skövde för mer moderna och ändamålsenliga lokaler. Uppdraget är ett partneringsamarbete i två faser där det totala ordervärdet uppgår till cirka 600 MSEK. 

Illustration: ABAKO

– Tillsammans med NCC inleder vi nu ett arbete för att utveckla och bygga om sjukhuset så att vi bland annat får mer tillgänglig vård där vi kan ha ett processorienterat arbetssätt. Vi ska också skapa moderna, flexibla lokaler som anpassas till framtidens behov samt skapar en bra arbetsmiljö för de anställda på sjukhuset, säger Karin Andersson, projektledare, Västfastigheter.

NCC:s uppdrag blir att bygga om huvudentrén samt de delar av fastigheten som idag huserar ett 20-tal olika mottagningar samt lokaler för restaurang, konferenscenter och externa hyresgäster. Målsättningen med projektet är att skapa generella, flexibla typmottagningar som möjliggör en framtida varierad användning av dem. En viktig målsättning är att få in mer dagsljus i de idag mörka delarna av sjukhuset. Ombyggnaden möjliggör även den lagstadgade PCB-saneringen som föreligger Västfastigheter att genomföra. Den totala ombyggnationen avser 30 000 kvadratmeter.

NCC har i och med detta uppdrag nio sjukhusbyggnationer pågående runt om i Sverige där ett nationellt sjukhusnätverk arbetar dedikerat för att effektivisera erfarenhetsåterföringen mellan projekten och gör kompetensen tillgänglig för sjukhuskunderna över hela landet.

– Tack vare våra olika uppdrag och vårt nationella nätverk får våra uppdragsgivare ta del av all den erfarenhet som finns i dessa projekt. Vår samlade kunskap bidrar till att sänka sjukvårdens totala driftkostnader och skapa lokaler som bidrar till en bättre vård, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

Projektet är ett partneringsamarbete i två faser. Under den första fasen som pågår fram till det andra kvartalet 2019 ska systemprojektering och detaljprojektering göras och därefter sker byggnation i den andra fasen. Ombyggnationen förväntas vara helt klar vid årsskiftet 2024/2025.

Det totala ordervärdet uppgår till cirka 600 MSEK och förväntas orderanmälas i andra kvartalet 2019 i affärsområde Building.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Appelberg, affärschef NCC Building, carl-johan.appelberg@ncc.se,  070 520 32 01
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations NCC, Anna.trane@ncc.se, 070 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.