Guld till Luleå Energis huvudkontor

Luleå Energis huvudkontor på Porsön i Luleå har uppnått certifieringen Miljöbyggnad Guld och blir därigenom den första kontorsbyggnaden i norra Sverige som uppnått denna nivå. Byggnaden som färdigställdes i slutet av 2013, har projekterats och byggts av NCC.

– Vi har haft ett mycket bra samarbete med Luleå Energi och vår gemensamma ambition har varit att skapa moderna och energieffektiva lokaler med hållbara materialval för ett bra inomhusklimat. Vi känner oss stolta och glada över att ha klarat de ambitiösa energikraven som nivån Guld innebär för Norrbottens del, säger Andreas Rydberg projektchef Building North.

Byggnaden blev preliminärt certifierad på nivå Miljöbyggnad Guld redan 2014.  Efter två år görs en verifiering av de faktiska förhållandena och nu har ett toppbetyg fastställts genom GULD på 14 av totalt 15 indikatorer, enligt Sweden Green Building Council's Miljöbyggnad-certifiering.

– Miljömärkning av byggnader innebär en kvalitetssäkring ur miljösynpunkt. Att arbeta med tredjepartscertifieringar av byggnader är ett sätt att driva vårt eget och våra kunders hållbarhetsarbete framåt och det känns extra glädjande att vi lyckats nå Miljöbyggnad Guld på en byggnad så långt norrut som i Luleå, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC.

Miljöbyggnad är ett system som utvecklats för svenska förhållanden och i enlighet med svensk byggpraxis. Det är det mest använda certifieringssystemet för byggnader och bedömer miljöaspekter inom följande områden: energi - användning, behov och energislag; innemiljö - ljud, ljus, fukt, luft- och vattenkvalitet; material och kemikalier - förekomst, dokumentation och utfasning av farliga ämnen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Rydberg, projektchef, NCC Building North, 070-397 46 20
Sebastian Lembke, specialistchef Teknik & Hållbarhet, NCC Building, tel 08-585 533 59
Anni Axelsson, kommunikationsansvarig Norr, NCC AB, 070-205 32 87

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.