NCC ska bygga nya akutsjukhuset i Västerås – nu inleds planeringsarbetet

NCC och Region Västmanland inleder nästa steg i samarbetet för att bygga ett nytt akutsjukhus i Västerås i samverkan. Parterna har nu kommit överens om att genomföra detaljprojekteringen. Ordervärdet uppgår till cirka 250 MSEK.


Bild: Region Västmanland/LINK arkitektur/Carlstetds Arkitekter/TMRW

I augusti 2021 avtalade NCC och Region Västmanland om att bygga Västerås nya akutsjukhus i samverkan. I en första fas har parterna utfört förberedande planering. Nu startar nästa fas med projektering för att i detalj ta fram underlag för vad som ska byggas.

– I det här skedet i projektet kommer vår gedigna erfarenhet av att ha byggt många avancerade sjukhusprojekt verkligen till användning för att både processen och slutresultatet ska möta patienternas och personalens förväntningar, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Den 15 februari tog regionfullmäktige i Region Västmanland ett investeringsbeslut om att genomföra det nya akutsjukhuset. Regionens totala budget är cirka 6,8 Mdr SEK, byggnationen är en delmängd av detta.

Det nya akutsjukhuset ska byggas för att möta framtidens vårdbehov i Västmanland. Sjukhuset planeras innehålla bland annat operation, röntgen, akutmottagning, förlossning, intensivvård, vårdplatser och mottagningar. Vårdbyggnaderna omfattar cirka 75 000 kvadratmeter som kommer att uppföras på Västerås sjukhusområde.

– Nu går vi in i nästa fas i arbetet där vi tillsammans med Region Västmanland fortsätter planera och skapa de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt projekt för att kunna starta byggnationen av de nya vårdbyggnaderna senare i år, säger Henrik Landelius.

Projekteringen beräknas pågå till våren 2024. Parallellt med projekteringen tecknas succesivt entreprenadkontrakt för fyra projektdelar. Byggstart och första spadtag är planerat till hösten 2022.

Ordervärdet för projekteringen uppgår till cirka 250 MSEK och registreras i andra kvartalet 2022 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roger Taringer, projektdirektör NCC Building Sweden, 070-020 16 34
Amelie Winberg, presschef NCC, amelie.winberg@ncc.se 

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.