NCC bygger skola och förskola i norra Helsingfors

NCC har fått i uppdrag av Helsingfors stad att bygga en förskola och skola i Västra Baggböle, norra Helsingfors, Finland. Byggnationen startar under hösten och ordervärdet uppgår till cirka 150 MSEK.

Samarbetet är den andra fasen av Pakilanpuisto skolprojekt-allians där parterna uppfört flera skolbyggnader i nära samarbete sedan 2020. Nu bygger NCC ytterligare en byggnad med moderna, säkra och funktionella lokaler för förskoleverksamhet och Baggböles grundskolas första- och andraårselever. Byggnaden kommer även rymma en avdelning för barn med särskilda behov.

Byggnaderna har utvecklats i nära samarbete med skolans framtida användare samt i samråd med områdets grannar. NCC bygger även närliggande Namika Arena som skolan kommer använda för idrottsverksamhet.  

Byggnationen påbörjas under hösten 2022 och fastigheten förväntas vara klar för inflyttning under hösten 2023.

Uppdraget uppgår till cirka 150 MSEK och orderregistreras i affärsområde NCC Building Nordics i det andra kvartalet 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Winberg, presschef NCC Sverige, 070 221 13 72

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.