NCC säljer kontorsprojektet Aitio Business Park i Helsingfors till OP-gruppen

NCC säljer kontorsprojektet Aitio Business Park i Helsingfors för 430 MSEK till en kapitalfond inom OP-gruppen. 

Aitio Business Park ligger i Helsingfors på huvudgatan Mannerheimvägen och omfattar två kontorsfastigheter, Vivaldi och Verdi, om totalt cirka 11 000 kvm uthyrningsbar yta kontor, restaurang och gemensamma serviceutrymmen samt ett garage med cirka 200 parkeringsplatser.Försäljningen genomförs som en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om totalt cirka 430 MSEK. Vid försäljningen uppgick uthyrningsgraden till 87 % och NCC lämnar hyresgarantier på de vakanta lokalerna i 24 månader, motsvarande cirka 10,5 MSEK från tillträdesdagen. Bland hyresgästerna finns bland annat fastighetsbolaget Talokeskus, belysningsföretaget Fagerhult samt filmbolaget Finnkino.

NCC har som mål att minimera miljöpåverkan och Aitio Business Park blev den första kontorsbyggnaden i Finland att uppnå nivån Excellent i internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM.

Kontorsbyggnaden Vivaldi färdigställdes 2013 och Verdi färdigställdes 2016. Köparen tillträder fastigheterna direkt och försäljningen kommer att ha en marginell resultatpåverkan i affärsområdet NCC Property Development i första kvartalet 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carola Lavén, Affärsområdeschef, NCC Property Development Nordic AB +46 (0) 70 177 16 74

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, +46 (0)70 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2017 kl. 14:00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.