NCC säljer kontorsprojektet Fredriksberg D i Finland

NCC säljer kontorsprojektet Fredriksberg D i Helsingfors till en fond förvaltad av abrdn. Fredriksberg D är den fjärde fasen av NCC:s fastighetsutvecklingsprojekt i området Konepaja i centrala Helsingfors.

Affären genomförs som en bolagsförsäljning och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om cirka 770 MSEK. Tillträdet och erläggande av köpeskilling förväntas resultera i en positiv resultateffekt i det tredje kvartalet 2022.

– I Fredriksberg har vi utvecklat ett unikt kontorsprojekt med modern, hållbar design, sociala ytor och med ett attraktivt tjänsteutbud. Fredriksberg är en levande mötesplats i Helsingfors och vi är mycket stolta över resultatet av detta utvecklingsprojekt, som de nya ägarna nu tar över, säger Joachim Holmberg, affärsområdeschef, NCC Property Development.

Fredriksberg D omfattar 8 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Vid försäljningstillfället uppgick uthyrningsgraden till 98 procent, NCC tillhandahåller sedvanliga hyresgarantier från och med överlåtelsedagen. Bland hyresgästerna finns bland annat det finska medieföretaget MTV.

– Vi är väldigt glada över att ha förvärvat en toppmodern fastighet i ett av Helsingfors mest snabbväxande områden. NCC har gjort ett fantastiskt arbete med att skapa ett framstående kontorskvarter i Fredriksbergsområdet som lever upp till de strikta ESG-mål som hjälper fonden att nå våra rigorösa hållbarhetsmål, säger Henry Bispinck, fondchef, abrdn.

NCC har utvecklat kontorsprojektet Fredriksberg i fyra etapper där de tre första byggnaderna redan är färdigställda och sålda. Fredriksberg D beräknas stå färdigt sommaren 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, presschef NCC Group, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.