NCC bygger om länssjukhuset i Trollhättan

NCC ska i partneringsamarbete med Västfastigheter göra en om- och tillbyggnad av neonatalavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan.  

NCC bygger om lnssjukhuset i Trollhttan

Neonatalavdelningen, som vårdar nyfödda sjuka barn eller för tidigt födda barn, ligger i sjukhusets mitt, i anslutning till förlossningen. Efter om- och tillbyggnaden utökas ytorna för avdelningen till att totalt omfatta 2 400 kvadratmeter, varav 700 kvadratmeter är nybyggnad.

Byggnaderna som berörs av om- och tillbyggnaden är omslutna av andra byggnader, och tillgänglighet till och inom arbetsplatsen är utmanande. Därför kommer arbetet att utföras i två etapper. I den första etappen görs om- och tillbyggnad av nya lokaler och i etapp två byggs nuvarande neonatalavdelning om.

– NCC har stor vana och specialistkompetens inom sjukhusbyggnationer, vilket underlättar i detta projekt där sjukhus- och byggverksamhet ska pågå sida vid sida. För att möjliggöra byggnadsarbete så nära infektionskänslig miljö kommer vi att planera projektet i mycket nära dialog med verksamheten, säger Fredrik Johansson, avdelningschef NCC Building Väst.

Uppdraget är ett partneringprojekt i två faser. I ett första skede ska parterna tillsammans planera, budgetera och projektera byggnationen. Därefter skrivs nytt kontrakt för byggnationen som då kan påbörjas. Projekteringsarbetet påbörjas omgående medan byggnationen planeras starta våren 2019.

Parterna fastställer gemensamt färdigställandetid i samråd med verksamheten. Hela projektet beräknas vara färdigt i februari 2021. Ordervärdet förväntas uppgå till cirka 75 MSEK och kommer registreras i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Johansson, avdelningschef NCC Building Väst, 073-508 30 00
Ann-Katrin Johansson, kommunikationsansvarig NCC Building Väst/Syd, 076–5215343

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.seNCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.