NCC bygger om och uppför nya idrottshallar i Hörby

I samarbete med Hörby kommun kommer NCC att bygga om och uppföra nya Lågehallarna, bland annat för att möjliggöra division 1-spel för handbollsklubben IK Lågan. 


Arkitektskiss: Tengbom

Samarbetet genomförs i så kallad partnering, en samverkansform med projektets bästa i fokus. I ett första skede ska parterna tillsammans planera, budgetera och projektera systemhandlingar.

– Det är glädjande att i samverkan med NCC komma igång med bygget av nya Lågehallarna. Vi ser fram emot att utveckla verksamheten, säger Bengt Brahed, tf fastighetschef i Hörby kommun.

Nuvarande Lågehallarna är byggda på 1960- respektive 1980-talet. Hallarna är slitna och behöver rustas upp, bland annat för att bli godkända för handbollsspel i de högre divisionerna, men även för idrottsverksamheten i sin helhet i Hörby kommun.

– De nya hallarna kommer att bli en tillgång för Hörby och är efterlängtad av idrotten, inte minst av handbollsklubben IK Lågan, en av kommunens största föreningar, säger Marcus Kulle, kultur- och fritidschef i Hörby kommun. 

Den nya anläggningen kommer förutom idrottshallar även att innehålla fler och nya omklädningsrum, café med tillhörande sociala ytor samt utrymme för skola och föreningsliv.

Projekteringsarbeten påbörjas omgående och nya Lågehallarna beräknas vara färdiga i augusti 2019. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Louise Palm, projektutvecklare NCC Building, +46 (0)70-088 76 47
Bengt Brahed, t f fastighetschef Hörby kommun, +46 (0)73-331 83 06
Christian Wihlborg, Niras, projektledare för Hörby kommun, +46 (0)70-726 14 30
Ann-Katrin Johansson, kommunikationsansvarig Syd NCC, +46 (0)76-521 53 43

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.