Delårsrapport för det första kvartalet 2023

God orderingång i alla affärsområden.

– God orderingång visar på aktivitet på marknaden. Ett bra resultat från fastighetsförsäljningar lyfter kvartalet, som annars präglas av säsongsmässigt låg aktivitet, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.
 

 • God orderingång i samtliga affärsområden och stark orderstock
 • En fastighetsförsäljning och en markförsäljning resultatavräknade med gott resultat
 • Rörelseresultatet i Industry och entreprenadrörelsen säsongsmässigt lågt
 • Rörelseresultatet i Infrastructure fortsätter att förbättras, byggverksamheten påverkas av lägre marginaler
 • Bra kassaflöde i kvartalet
 • Årsstämman beslutade om utdelning på 6,00 (6,00) SEK per aktie för 2022, uppdelat på två utbetalningstillfällen
   

Första kvartalet 2023

 • Orderingången uppgick till 16 288 (16 635) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 12 464 (10 111) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 152 (-170) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 185 (-175) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 153 (-147) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,56 (-1,37) SEK      

Informationsmöte
NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander presenterar rapporten vid en webbcast och telefonkonferens den 26 april 2023 kl. 09.00. Presentationen hålls på engelska. Presentationsmaterial kommer att finnas på ncc.se/ir från cirka kl. 08.00.

Länk till webbcast: Webbcast Q1

För att delta per telefon vänligen ring något av följande nummer fem minuter före konferensen startar.

SE: +46 8 505 100 31
UK: +44 207 107 06 13
US: +1 631 570 56 13
​​​​​​​      

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör (CFO), 0730 37 08 74
Maria Grimberg, Kommunikationsdirektör & IR-ansvarig, 0708 96 12 88

NCC:s presstjänst: 08 585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2023, kl 07.10 CEST.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.