NCC bygger ytterligare 170 lägenheter i Danderyd

NCC ska i samverkan med Aros Bostadsutveckling AB (Aros Bostad) bygga 170 hyresrättslägenheter i tredje etappen av det nya bostadskvarteret Invernesshöjden i, Danderyd, norr om Stockholm. Ordervärdet uppgår till cirka 300 MSEK.

Illustration från tidigare etapper av Invernesshöjden. Bild: Aros Bostad

Nyligen inleddes markarbetet och därmed den tredje etappen av Invernesshöjden i Danderyd där NCC ska bygga 170 hyresrättslägenheter. Dessa är fördelade i två huskroppar med 7–14 våningsplan samt källarplan. Lägenheterna kommer att miljömärkas enligt Svanen och får låg energianvändning, vilket bidrar till låga drifts- och underhållskostnader.

– Vi fortsätter det goda samarbetet med NCC i Invernesshöjden, där vi nu bygger 170 hyreslägenheter med Svanencertifiering. Att minska klimatavtrycket genom materialval, energilösningar och återbruk är ett prioriterat arbete i vår ambition om att sänka vårt klimatavtryck med 25 procent till 2025, säger Magnus Andersson, vd Aros Bostad.

NCC och Aros Bostad ingick ett samverkansavtal i december 2017 om att utveckla Invernesshöjden i södra Danderyd, ett nytt bostadskvarter med över 400 lägenheter.
Den första etappen, som NCC färdigställde 2021, innefattade 86 bostadsrättslägenheter fördelade i två bostadshus. Under 2022 inleddes den andra etappen som just nu är under produktion och omfattar 153 bostadsrättslägenheter.

– Genom erfarenheter från tidigare etapper och ett nära samarbete med Aros Bostad, arkitekt och konstruktör har vi lyckats förfina både stomsystemet och utformningen till den här etappen. Nu ser vi fram emot att utveckla Invernesshöjden ytterligare med vår samlade kunskap, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.
 
Markarbete pågår och byggstart sker i november 2023 och första inflyttning beräknas ske 2026. Ordervärdet uppgår till totalt cirka 300 MSEK och orderregistreras i tredje kvartalet 2023 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Winberg, presschef NCC, 0702-21 13 72, amelie.winberg@ncc.se
Henrik Lundin, affärschef NCC Building Sweden, henrik.lundin@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.