NCC bygger om och till Rimforsa skola i Östergötland

NCC ska på uppdrag av Kinda kommun bygga om och till Rimforsa skola som ligger i Östergötland. Rimforsa skola är en F-6 skola som efter avslutat projekt ska innehålla 21 klassrum med tillhörande utrymmen för upp till 483 elever. Affären är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på cirka 150 MSEK.

Visualisering: LLP Arkitektkontor

Rimforsa skola består av ett flertal byggnader från 1950-talet och framåt. Delar av skolan ska behållas och renoveras medan andra delar ska rivas och byggas nya. Den nya byggnaden blir i två plan med klassrum, kapprum, fritidsyta och tillagningskök med matsal som ska ansluta mot den befintliga skolbyggnaden. I projektet ingår ombyggnad av befintliga tegelbyggnader som ska innehålla klassrum, lokaler för administration och elevhälsa samt skolbibliotek. Upprustning och ombyggnad av utemiljön ska hanteras av NCC.

­– Projektet har startat i bra samverkan och dialoger. Vi är nu överens om utformning och kostnader och har beviljats bygglov för att påbörja byggnationen. Första steget med NCC som entreprenör blir att riva matsalen, då kommer delar av skolan att flyttas ut och ett område kommer avgränsas för elevernas och personalens säkerhet, säger Ida Härnström, projektledare Kinda Kommun.

Målet är att ta tillvara och utveckla skolans befintliga byggnader och utemiljö samt förbättra flödena i byggnaderna. Ytskikten såsom golv, väggar, kakel, dörrar, fast inredning och undertak ska bytas i den befintliga byggnaden och ges samma gestaltning som den nybyggda delen för att skapa en utformning som känns igen i hela skolan.

­– Vi har under projektets inledande fas arbetat både effektivt och målinriktat för att ta fram en produkt som uppfyller kommunens krav på både innehåll, kvalitet, estetik och inte minst ekonomiska mål. Det är väldigt glädjande att vi nu är överens om att ta nästa steg i processen och starta bygget av Rimforsa nya skola, säger Jonas Leijon, projektchef på NCC Building Sweden i Linköping.

Affären har ett ordervärde på cirka 150 MSEK som orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under första kvartalet 2024. Projektet påbörjas under andra kvartalet 2024 och beräknas vara klart hösten 2026.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Leijon, projektchef NCC Building Sweden, jonas.leijon@ncc.se
Lotta Wrangle, kommunikationspartner NCC Sverige, lotta.wrangle@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.