Styrelsen i NCC föreslår utdelning om 2,50 kronor per aktie

Styrelsen i NCC AB föreslår en utdelning om 2,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019. Styrelsen kommer därför att kalla till en extra bolagsstämma den 12 november 2020. Förslaget kommer efter att styrelsen, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, gjort en förnyad bedömning av effekterna av coronapandemin och bolagets finansiella ställning.

Det ursprungliga förslaget till utdelning var 5,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. I mars reviderade styrelsen förslaget till följd av den då ökande osäkerheten i samhället till följd av coronapandemin och bolagsstämman fattade slutligen beslut att inte lämna någon utdelning.

Styrelsens sammanvägda bedömning idag är att risken i samhället har minskat jämfört med i våras, även om viss risk fortfarande kvarstår.

- Styrelsen anser att det nu finns förutsättningar att gå vidare med utdelning för 2019. NCC har hittills påverkats marginellt av coronapandemin och har en stark finansiell ställning, säger Alf Göransson, styrelseordförande i NCC.

Kallelse till extra bolagsstämma den 12 november skickas ut separat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör, NCC: +46 (0)708 96 12 88
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl. 13.00 CEST.

Om NCC Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm