NCC bygger förskola i Staffanstorps kommun

NCC ska på uppdrag av Staffanstorps Kommunfastigheter bygga en ny förskola i Hjärup, Ängslyckans förskola. Uppdraget utförs som totalentreprenad i partnering och är en del av ett ramavtal för partnering mellan NCC och Staffanstorps Kommunfastigheter. Ordervärdet uppgår till cirka 85 MSEK.

Ängslyckans förskola kommer att ligga i centrala Hjärup i Staffanstorps kommun. Förskolan byggs på samma fastighet som det tidigare legat en förskola, vilken revs under hösten 2016 och tillfälligt ersatts av en paviljongförskola. Den nya förskolan byggs för 270 barn, vilket är större än den gamla. Den byggs i två plan med tolv avdelningar och gemensamt storkök (mottagningskök), diverse gemensamhetsutrymmen samt omfattande utemiljö.

– Det ska bli skönt att äntligen komma igång med bygget av nya Ängslyckans förskola, som utformats tillsammans med NCC utifrån verksamhetens önskemål och behov. Det blir en modern förskola med högt ställda pedagogiska krav, inspirerande och utmanande miljöer för barnen såväl inne som ute samt en funktionell arbetsplats för pedagogerna, säger Mikael Forsberg, VD på Staffanstorps Kommunfastigheter.

Förskolan uppförs med tung stomme i platsgjuten betong med kvarsittande form samt tegelfasad. Balkonger, plats för att sova ute och utemiljö har anpassats efter verksamhetens önskemål och behov.

– NCC har stor erfarenhet av att projektera och bygga förskolor, med de krav verksamheten ställer på såväl miljö som pedagogisk utformning. Ängslyckans förskola byggs som miljöbyggnad silver, vilket innebär sunda byggmaterial, låg energiförbrukning och bra inneklimat, säger Kristian Jansson, affärschef NCC Building.

Planerad byggstart är efter sommaren och förskolan beräknas vara inflyttningsklar i april 2019, varefter utemiljön färdigställs.

Affären orderregistreras i andra kvartalet 2017 i affärsområdet NCC Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristian Jansson, affärschef NCC Building, +46 (0)70-579 60 54
Magnus Ek, projektledare Staffanstorps Kommunfastigheter, +46 (0)46-287 19 10
Ann-Katrin Johansson, kommunikationsansvarig Syd, NCC AB, +46 (0)76-521 53 43

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.