NCC utökar koncernledningen

NCC utökar sin koncernledning genom att införliva även befattningarna i den tidigare utökade ledningsgruppen. Klaus Kaae har utsetts till tillförordnad chef för inköp. Som tidigare kommunicerats har Harri Savolainen, tidigare chef för inköp, beslutat lämna NCC för ett nytt uppdrag utanför koncernen.

NCC:s koncernledning kommer från den 1 januari 2021, att bestå av:

Tomas Carlsson, vd och koncernchef
Susanne Lithander, ekonomi- och finansdirektör samt chef för DOS
Kenneth Nilsson, chef för affärsområde Infrastructure
Henrik Landelius, chef för affärsområde Building Sweden
Catarina Molén-Runnäs, chef för affärsområde Building Nordics
Ylva Lagesson, chef för affärsområde Industry
Joachim Holmberg, chef för affärsområde Property Development
Marie Reifeldt, chef för HR
Ann-Marie Hedbeck, chefsjurist
Maria Grimberg, chef för kommunikation
Klaus Kaae, chef för inköp

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Rasin, t f presschef, NCC, 072-242 70 97
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2019 omsatte NCC 58 miljarder SEK och hade 15 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.