NCC bygger simhall i Uleåborg, Finland

NCC har fått i uppdrag av Oulun Tilapalvelut att bygga Linnanmaa simhall i Uleåborg, Finland. Uppdraget är en utförandeentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 190 MSEK.

Bild: Uleåborgs stad 

Simhallen omfattar cirka 5 000 kvadratmeter och kommer att få tre olika bassänger; en 25-meters motionsbassäng, en multibassäng och en kombinerad barn- och utbildningsbassäng. I byggnationen ingår även omklädningsrum och serviceytor.

– NCC har stor nordisk erfarenhet av att bygga simhallar och badhus och vi har egna beprövade tekniska lösningar och arbetsprocesser. Detta tar vi med oss till byggnationen i Uleåborg. Projektet genomförs som en utförandeentreprenad, vilket innebär att Oulun Tilapalvelut ansvarar för design och projektering av simhallen, säger Frej Weurlander, avdelningschef Special Projects, NCC Building Nordics.

Byggstart planeras till våren 2023 och beräknas vara klart i slutet av 2024.

Uppdraget är en utförandeentreprenad om cirka 190 MSEK och orderregistreras i första kvartalet 2023 i affärsområde Building Nordics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2022 omsatte NCC 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.