Valberedningens förslag till styrelse i NCC AB

Valberedningen har beslutat föreslå omval av Alf Göransson som styrelseordförande vid årsstämman samt att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter. Viveca Ax:son Johnson har avböjt omval. Övriga styrelseledamöter föreslås för omval.

Alf Göransson valdes till ordförande 2020. Vidare har valberedningen beslutat föreslå omval av nuvarande stämmovalda ledamöter: Geir Magne Aarstad, Mats Jönsson, Angela Langemar Olsson, Birgit Nørgaard och Simon de Château. Viveca Ax:son Johnson (ledamot sedan 2014) har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att årsstämman utser följande ledamöter till valberedningen: Peter Hofvenstam (verkställande direktör Nordstjernan), Simon Blecher (fondförvaltare Carnegie Fonder), Tobias Kaj (förvaltare Lannebo Fonder) och Sussi Kvart (Handelsbanken Fonder), med Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande.

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

Årsstämman kommer att hållas den 5 april 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viveca Ax:son Johnson, 08-788 50 18, vaj@nordstjernan.se
Tove Stål, presschef NCC Group, 076-5216102

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.