NCC får teckna nytt stort ramavtal med SKL för flerbostadshus

NCC är ett av två byggföretag som fått tilldelning i andra delen av Sveriges Kommuner och Landstings stora bostadsupphandling och får teckna ramavtal med SKL.

Ramavtalet löper på fyra år med möjlighet till två års förlängning och träder i kraft i april 2017. Denna del av ramavtalet avser flerbostadshus med fyra till sex våningar med möjlighet upp till åtta våningar. Det finns intresseanmälningar från kommunerna i landet om uppemot 10 000 lägenheter och ett uppskattat värde för det totala ramavtalet på runt 10 miljarder kronor.

– Det här glädjande beskedet visar att vi har ett riktigt starkt erbjudande inom flerbostadshus som kan anpassas till varje kommuns unika behov av att få bostäder av hög kvalitet, med hållbarhet i fokus, till lägre kostnader och med kortade byggtider, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

SKL:s bostadsupphandling för permanenta flerbostadshus är landets första nationella upphandling som kommuner ska kunna använda från och med 2017. Upphandlingen har genomförts i två delar och NCC var även ett av fyra företag som vann ramavtal i den första delen som avsåg flerbostadshus med två till fyra våningar. Detta avtalades i januari.

Upphandlingen avser nyckelfärdiga bostadshus som byggs med standardiserade byggsystem. Detta innebär att man kan korta byggtiden och pressa byggkostnaderna men ändå få bostadshus som byggs till god kvalitet avseende arkitektonisk gestaltning, hållbarhet och tekniska egenskaper.

Nu inträder en avtalsspärr om 10 dagar då avtal inte kan ingås. Därefter sker en avtalssignering mellan leverantörerna och Kommentus Inköpscentral AB (SKI) som på uppdrag genomför upphandlingen år SKL. Signeringen väntas ske under mars månad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Landelius, Sverigechef, NCC Building, +46 (0)70 326 48 89

Ulrik Wållberg, avdelningschef NCC Building Sweden +46 (0) 540 96 74

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, +46 (0)70 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.