NCC tecknar nytt vägserviceavtal för Mjölby

NCC har tecknat avtal med Trafikverket om underhåll och drift av de statliga vägarna i driftområde Mjölby. Avtalet uppgår till cirka 200 MSEK och löper på minst fyra år med möjlighet till förlängning.

Avtalet gäller drift och underhåll av det statliga vägarna på cirka 130 mil i driftområde Mjölby i Östergötland. Tjänster som ingår i uppdraget är till exempel snöröjning och halkbekämpning under vintern, och vägunderhåll under sommaren.

− NCC har ansvarat för underhållet av det statliga vägnätet i och runt Mjölby sedan 2001 och vi är väl förtrogna med driftområdet, säger Carl-Johan Bjurström, Area Manager Road Services Sverige, NCC Infrastructure.

Det nya avtalet löper på fyra år med möjlighet till upp till två års förlängning. Avtalet börjar gälla från och med 1 september 2019.

Kontraktet är värt cirka 200 MSEK. Ordervärdet registreras i det första kvartalet 2019 i affärsområde NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Bjurström, Area Manager, NCC Road Services Sverige, 014-28 36 71
Tove Stål, presschef NCC Sverige, 076-521 61 02

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm