NCC föreslås få markanvisning vid attraktiva trafiknoden Årstaberg

Stockholms stad föreslår att ge NCC en direktmarkanvisning för utveckling av cirka 30 000 kvadratmeter kontor i Årstaberg, söder om Stockholm. Området är ett av Stockholms mest intressanta utvecklingsområden och en attraktiv trafiknod.

– Det finns en stor efterfrågan på fler moderna kontor i söderort, så förslaget om denna markanvisning fyller en viktig funktion i utbyggnaden av staden. Här vill vi utveckla fler kontorsarbetsplatser och annan service vid ett mycket intressant kommunikationsläge med pendeltåg, tvärbana, framtida tunnelbana och Essingeleden runt hörnet, säger Andreas Lindelöf, regionchef Stockholm NCC Property Development.

I Årstaberg finns idag en pendeltågsstation med omkring 8 500 påstigande per dag, busstrafik samt en av Tvärbanans mest trafikerade hållplatser. Senare i år påbörjas, enligt regionens och stadens överenskommelse, också utbyggnaden av tunnelbanans röda linje mellan Fridhemsplan och Älvsjö, där Årstaberg blir en av sex stationer.

Det finns fler intressanta planer för närområdet. Bland annat att med kollektivtrafik och nya vägförbindelser bättre knyta ihop de olika delarna av Årsta med främst Västberga och Midsommarkransen – en utvecklingsfråga där NCC har varit en drivande aktör och ett naturligt bollplank för Stockholms stad.   

Det närliggande Årstafältet utvecklas och kommer fram till 2032 att få cirka 6 000 nya bostäder. Det så kallade Årstastråket, mellan Årstafältet och Gullmarsplan, kommer att tillföra ytterligare ungefär 3 000 nya bostäder fram till 2029.

– Vi har jobbat med den här projektidén i flera år och ansökte om markanvisning i mars 2018. Förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft hoppas vi kunna påbörja projektet runt 2025–2026, vilket skulle möjliggöra inflyttning lagom till att den nya tunnelbanestationen öppnar, säger Andreas Lindelöf.

Markanvisningsavtalet är villkorat av beslut i Stockholm stads exploateringsnämnd. Exploateringsnämnden sammanträder 23 april.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Lindelöf, regionchef NCC PD, 070-830 59 97, andreas.lindelof@ncc.se
Tove Stål, presschef NCC Sverige, 076-521 61 02, tove.stal@ncc.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.