NCC ingår ramavtal och bygger skola i Staffanstorp

NCC och Staffanstorps Kommunfastigheter AB har tecknat ett strategiskt partneringavtal för ny- och ombyggnation av bolagets fastigheter. Ramavtalet med ett uppskattat ordervärde om mellan 400 och 700 MSEK löper under 2 år med möjlighet till två års förlängning. Ett första projekt i ramavtalet är en ny skola för cirka 550 elever samt en tillhörande idrottsanläggning.

– NCC har en arbetsmetod gällande strategisk partnering som är gedigen och lämplig för Staffanstorps Kommunfastigheter AB och vi ser fram emot samarbetet, säger Göran Sturesson, vd Staffanstorps Kommunfastigheter AB.

Ramavtalet i sin helhet omfattar ombyggnads-, tillbyggnads- och nybyggnadsarbeten samt eventuella rivningsarbeten av Staffanstorps Kommunfastigheters byggnader. Inledningsvis ska NCC bygga en ny skola i Staffanstorp med en tillhörande idrottshall. Den nya skolan, kallad Norra skolan, kommer att rymma 550 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Samarbetet sker i strategisk partnering, som är en samverkansform där bägge parter bidrar med kunskap och erfarenheter redan tidigt i projektet för att tillsammans skapa en bättre slutprodukt. Arbetet med det första projektet, Norra skolan, inleds omgående. Beräknad byggstart är 2019.

– NCC har lång och god erfarenhet av att arbeta i strategisk partnering och vi är också en av de aktörer som bygger flest skolor i Sverige just nu. Vi tar med oss dessa erfarenheter och lärdomar när vi nu fortsätter vårt mångåriga samarbete med Staffanstorps Kommunfastigheter, säger Henrik Landelius, NCC Building Sweden.

Ramavtalet löper i två år med möjlighet till två års förlängning. Uppskattat ordervärde för ramavtalet är cirka 400–700 MSEK under hela perioden och orderregistreringen kommer att ske löpande efter avrop, i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Louise Palm, affärschef NCC Building Syd, +46(0)70-088 76 47

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, +46 (0)70884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.