NCC tecknar ramavtal med Region Sörmland

NCC har tecknat ramavtal med Region Sörmland och utökar därmed samarbetet i regionen. Avtalet omfattar ny-, om- och tillbyggnationer samt underhåll inom Region Sörmlands fastighetsbestånd och löper upp till fyra år.


Genrebild: Joakim Kröger, NCC

– Vi bygger om, moderniserar och bygger nytt i hela länet. Med NCC får vi en trygg och erfaren huvudentreprenör som håller samman helheten över hela Region Sörmland. De känner väl till våra verksamheter och medarbetare från tidigare projekt, samarbeten som fungerat mycket bra under flera års tid, säger Johnny Niskanen, projektchef byggledning och ombud, Region Sörmland.

Region Sörmlands fastighetsbestånd består bland annat av sjukhus, vårdcentraler samt ytterligare lokaler och fastigheter till en total yta om drygt 220 000 kvadratmeter. Ramavtalet är uppdelat i tre områden: norra, västra och södra regionen.

– NCC och Region Sörmland har en bra relation och ett gott samarbete. Sen tidigare bygger vi för framtidens vård vid regionens tre sjukhus. Genom avtalet kan vi tillsammans fortsätta planera och genomföra samhällsviktig modernisering med hänsyn till pågående verksamheter, säger Johan Karlsson, produktionschef NCC Building Sweden.

Ramavtalet gäller från och med januari 2022 och löper i två år med möjlighet till två års förlängning. Potentiell volym uppgår till 780 MSEK, med en maxgräns per geografiskt område. Uppskattningen från Region Sörmland baseras på tidigare årsvolymer och någon specifik avropsvolym garanteras inte.

Eventuella projekt inom ramavtalet kommer att beställas separat och orderregistreras löpande i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Karlsson, produktionschef NCC Building Sweden, 070-514 74 36
Linda Sällström, kommunikationspartner NCC, linda.sallstrom@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.