NCC gör markarbeten till ny begravningsplats i norra Stockholm

NCC har fått i uppdrag av Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm att utföra markarbeten för att utveckla ett naturområde och förbereda för en ny begravningsplats i sydvästra delen av Järvafältet. Uppdraget uppgår till cirka 100 MSEK.

Illustration: Arkitekt Kristine Jensen

Det råder brist på gravplatser i nordvästra Stockholm och stadens vision är att en ny begravningsplats på en del av Järvafältet ska få samma strategiska betydelse och långsiktighet som Skogskyrkogården har för södra delen av staden.

På uppdrag av Stockholms stad, Kyrkogårdsförvaltningen, ska NCC utföra markarbeten för att utveckla ett naturområde i en del av sydvästra Järvafältet och göra förberedande markarbeten för en ny begravningsplats varav vissa ytor utgör gravplatser.   

− Jag ser fram emot att vi skapar en begravningsplats där anhöriga i norra delen av Stockholm får en värdig plats att kunna sörja i sitt närområde. Begravningsplatsen kommer att vara multikonfessionell och riktar sig till alla, oavsett tro, säger Svante Borg, förvaltningschef för Kyrkogårdsförvaltningen.

I uppdraget ingår att bereda mark för att underlätta framtida schaktarbeten, lägga nya vatten- och avloppsledningar, bygga nya vägar, gångstråk och cykelbanor samt anlägga en spegeldamm som ska ta hand om dräneringsvatten från området och skapa en vacker och trivsam miljö.

− Att arbeta i ett naturområde som Järvafältet där allmänheten vistas kräver att vi tar stor hänsyn och agerar varsamt under arbetets gång. Det kommer vi att ha stort fokus på när vi utför markarbetena, säger Johan Levál, produktionschef NCC Infrastructure.

Byggtiden beräknas till cirka ett år och arbetet inleds i januari. Projektet utförs som en utförandeentreprenad och kontraktet uppgår till cirka 100 MSEK. Affären orderregistreras i fjärde kvartalet i affärsområde Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, presschef NCC 08—585 516 84, tove.stal@ncc.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2019 omsatte NCC 58 miljarder SEK och hade 15 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.