NCC utför överbyggnad av reningsverket i Helsingborg

NCC ska på uppdrag av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) bygga över reningsverket i centrala Helsingborg samt göra en tillbyggnad. Överbyggnaden utförs för att möjliggöra ett stadsförnyelseprojekt bredvid reningsverket. Ordervärdet beräknas uppgå till cirka 275 MSEK. 

En ny stadsdel ska växa fram bredvid avloppsreningsverket Öresundsverket i centrala Helsingborg. För att detta ska fungera, framförallt med tanke på lukt, ska anläggningen byggas över och delvis täckas med grönytor. På detta sätt möjliggörs kontor och bostäder på nära avstånd till reningsverket.

– Syftet med den här typen av entreprenad är att tidigt få en interaktion med driftorganisationen, att samla NSVAs och NCCs kompetens i en projektorganisation. På så vis får vi ett bättre och mer kostnadseffektivt projekt. Vi har redan denna form av samarbete med NCC i vårt samverkansprojekt för det nya vattentornet i Helsingborg, säger Jenny Juliusson, projektledare NSVA.

I NCC:s uppdrag, som är en utförandeentreprenad i samverkan, ingår förutom överbyggnaden även att bygga lokalerna till reningsverkets nya besökscentrum samt utvecklingsanläggning. I utvecklingsanläggningen ska NSVA och Helsingborgs stad införa ett nytt avloppssystem som separerar matavfall, toalettavfall och övrigt spillvatten.

Första fasen inleds omgående där parterna ska projektera, planera och komma fram till ett entreprenadriktpris för uppdraget. Den andra fasen då byggnationen sker beräknas påbörjas i april 2018. Projektet beräknas vara helt klart i maj 2020.

– Tillsammans med NSVA genomför vi nu uppdraget att bygga över reningsverket medan det parallellt är i full drift. Byggnationen innefattar även många olika arbetsmoment på flera olika platser inom området vilket gör det till ett komplext men mycket intressant projekt, säger Nils Bjelm, divisionschef NCC Infrastructure.

Beräknat ordervärde på cirka 275 MSEK orderregistreras i första kvartalet 2018 i affärsområdet NCC Infrastructure givet godkänt riktpris från Helsingborgs Stad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Flink, avdelningschef NCC Infrastructure, +46 (0)70-618 10 59

Jenny Juliusson, projektledare NSVA, +46 (0)10-490 97 19

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, +46 (0)70-884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.