NCC:s extra bolagsstämma 2020

I enlighet med styrelsens förslag fattade NCC:s aktieägare vid dagens extra bolagsstämma beslut om en utdelning för räkenskapsåret 2019 om 2,50 kronor per aktie.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställdes till 16 november 2020 och utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 19 november 2020.

Vidare fattades beslut om ändring i bolagsordningen, vilken möjliggör för bolaget att genomföra bolagsstämmor genom poströstning och/eller fullmaktsinsamling.

Ett protokoll med fullständiga beslut från den extra bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt på www.ncc.se/ir senast den 26 november 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör NCC, +46(0)708 96 12 88
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och 
fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.