NCC säljer två handelsprojekt i Finland för 540 MSEK

NCC har idag sålt två handelsprojekt i Finland, Suurpelto Centrum i Esbo och Laajasalo Shopping Centrum i Helsingfors, till Niam för ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 540 MSEK. 

-Affären är ett bra exempel på hur vi utvecklar långsiktigt hållbara projekt som bidrar till att skapa en attraktiv helhet för en växande Helsingforsregion, hyresgäster och investerare. Vi är också väldigt glada att Niam väljer att förvärva dessa fastigheter i områden där vi på NCC fortsatt har ambitionen att vara en aktiv stadsutvecklare, säger Carola Lavén, affärsområdeschef, NCC Property Development.

Suurpelto Centrum är ett nytt lokalt köpcentrum i stadsdelen Esbo som öppnade i november 2017 med en total yta om cirka 4 500 kvadratmeter. Fastigheten är idag fullt uthyrd till bland annat livsmedelsaktören Kesko, Talli Gym och Restaurangen Curry Palace.

Laajasalo Shopping Centrum är ett nytt köpcentrum som utvecklas och också ersätter det nuvarande centrumet i Laajasalo. Köpcentrumet som beräknas öppna i november 2018 har ett framträdande läge längs Laajasalo huvudväg och intill växande bostadsområden. Den totala uthyrningsytan är cirka 8 400 kvadratmeter varav cirka 90% redan är uthyrt till bland annat livsmedelsaktörerna Kesko och S-gruppen samt till Systembolaget (Alko), bibliotek och apotek.

- Vi är glada över att förvärva dessa högkvalitativa handelsfastigheter som NCC har byggt i attraktiva och växande områden. Dessa tillgångar kommer att vara ett bra komplement till vår portfölj, säger Fredrik Jonsson, VD Niam.

Båda försäljningarna genomförs som bolagsaffärer där Niam förvärvar aktierna i respektive fastighetsägande bolag. Köpeskillingen för Suurpelto Centrum baseras på ett underliggande fastighetsvärde om cirka 180 MSEK och tillträde sker i Q1 2018. Köpeskillingen för Laajasalo Shopping Centrum baseras på ett underliggande fastighetsvärde om cirka 360 MSEK och tillträde sker i samband med färdigställande av centrumet i Q4 2018. Den totala uthyrningsbara ytan i båda projekten uppgår till cirka 12 900 kvm och den genomsnittliga uthyrningsgraden är för närvarande 93 %. NCC lämnar hyresgarantier för vakanta lokaler i 24 månader från tillträdesdagen.

NCC har som mål att minimera miljöpåverkan och bidra med värde för både kunder och samhället. Båda köpcentrumen miljöcertifieras enligt det internationella BREEAM och kommer uppfylla kriteriet för nivån Very Good.

Försäljningen av projekten får en positiv resultatpåverkan i affärsområdet NCC Property Development i Q1 2018 respektive Q4 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carola Lavén, Affärsområdeschef, NCC Property Development Nordic AB +46 (0) 70 177 16 74

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, +46 (0)70 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.