NCC fortsätter att bygga Inre hamnen i Norrköping

NCC har fått i uppdrag av Norrköpings kommun att bygga en 700 meter lång kaj i stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen. Ordervärdet uppgår till cirka 260 MSEK.

Illustration: Norrköpings kommun

– En ny kaj är helt nödvändig för att komma vidare med och kunna förverkliga Inre hamnen. Att arbetet nu kommer igång är därför en viktig milstolpe i projektet. Utan den på plats kan ingen annan byggnation ske eftersom det då finns risk för ras, säger Ola Brånäs, Norrköpings kommuns projektledare för Inre hamnen.

Sedan hamnverksamheten i Norrköping flyttat längre ut i Bråviken satsar staden på att bygga om det gamla hamnområdet till ett attraktivt bostadsområde. För NCC:s del är det sammantaget ett stort arbete som är uppdelat i 20-tal delprojekt och som påbörjades 2019 och sträcker sig över många år. Arbetet bedrivs i strategisk partnering med Norrköpings kommun.

– Vi har ett väldigt bra samarbete där vi jobbar nära varandra. Det är ett komplext jobb som ställer höga krav, säger NCC:s ansvarige projektchef Peter Larsson.

Det aktuella delarbetet som nu inleds gäller den 700 meter långa kaj som ska byggas på kanalens norra sida.

– Eftersom det är ett gammalt hamnområde är det ett utmanande arbete. Dels för att gamla industrier kräver omfattande saneringsarbete, dels för att grunderna att bygga på kan variera kraftigt i kvalitet. Så de geotekniska förutsättningarna är onekligen lite speciella men där har vi på NCC vår mångåriga expertkompetens att luta oss emot, säger Peter Larsson.

Byggnationen av kajen inleds idag måndag och beräknas stå klar i oktober 2022.

Affären uppgår till 260 MSEK och orderregistreras i affärsområde NCC Infrastructure tredje kvartalet 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Larsson, projektchef, NCC, 011-21 06 71, peter.l.larsson@ncc.se
Tove Stål, presschef, NCC, 076-521 61 02, tove.stal@ncc.se
Ola Brånäs, projektledare Inre hamnen, Norrköpings kommun, 072-724 89 23, ola.branas@norrkoping.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och
fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.