NCC tecknar nytt vägserviceavtal i Arvidsjaur

NCC har tecknat avtal med Trafikverket om underhåll och drift av de statliga vägarna i Arvidsjaur. Avtalet uppgår till cirka 120 MSEK och löper på minst fyra år med möjlighet till förlängning.

NCC Road Service

Avtalet gäller drift och underhåll av det statliga vägarna på 102 mil, varav 56 mil är grusväg, i driftområdet för Arvidsjaur. Tjänster som ingår i uppdraget är till exempel snöröjning och halkbekämpning under vintern och vägunderhåll under sommaren.

− NCC har ansvarat för underhållet av det statliga vägnätet i Arvidsjaur sedan 2013. Vi känner området väl och kan de specifika förhållanden som råder, säger Pelle Kriström, Area Manager i NCC Road Services Sverige, NCC Infrastructure.

Det nya avtalet löper på fyra år med möjlighet till upp till två års förlängning. Avtalet börjar gälla från och med 1 september 2019.

Kontraktet är värt cirka 120 MSEK. Ordervärdet registreras i det första kvartalet 2019 i affärsområde NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pelle Kriström, Area Manager, NCC Road Services Sverige, 070-316 85 21
Tove Stål, presschef NCC Sverige, 076-521 61 02

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.