Schuback vill göra publiken ansvarig för upplevelsen

Tonsättaren och cellisten Peter Schuback testar vad som händer i rummet då publiken upplever två parallella presentationer. Experimentetkonserterna hålls i Dome of Visions vid två tillfällen, där åhörarna själva väljer vad de vill lyssna till. Den ena eller den andra eller båda som ett samspel.

– Jag vill göra publiken ansvarig för upplevelsen tillsammans med de utövande musikerna. När jag tittar på mitt eget kompositionsarbete kommer jag mer och mer in i parallella processer. Separationen intresserar mig. Jag försöker motverka form och struktur, säger kompositören och cellisten Peter Schuback.

 Konsert: Skärstråk den 20 april kl. 17.00 – 19.00

 Den första konserten, Skärstråk framförs den 20 april. Peter spelar ett cellostycke, samtidigt spelar hans dotter Helena Schuback ett uruppförande av ett violinstycke. Båda styckena är skrivna av Peter Schuback och helt separata. Åhörarna prövas genom att antingen välja att lyssna på det ena eller det andra, eller att höra dem i samklang.

– Efter experimentet spelar vi stycket ”Efter slutet” som vi framförde i Paris 2015. Stycket som är skrivet för två musiker är väldigt formlöst i grunden. Här spelar vi tillsammans i en duett till skillnad från det separata innan, och vi sitter då också närmare varandra, som ett nära samspel, säger Peter Schuback.

Konsert och poesi: Skärpunkt den 4 maj kl. 17.00 – 19.00

Den andra konserten, Skärpunkt, framförs den 4 maj. Konserten bygger på samma idé, samma ”form”, men här arbetar han tillsammans med poeten Magnus William-Olsson som läser ur Lotta Lotass Fjärrskrift, samt eget material. Peter framför samtidigt musik av Biber, Pousseur, Kurtag och Reimann, samt egen musik.

– Musik existerar inte bara för att den blir framförd utan skrivs för ett skrivande sökande. Så är också lyssnandet för lyssnandet och görandet för görandet. Precis som konst inte blir till konst bara för att den ställs ut, säger Peter Schuback.

Dome of Visions kan du läsa mer om konserterna samt boka biljetter.

Dome of Visions Stockholm drivs i samverkan mellan NCC och KTH med samarbetspartners och är öppen perioden september 2015 – oktober 2017. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Lind Head of External Group Projects, NCC, telefon 070-553 62 31
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank  

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.