NCC och Region Västmanland byggstartar nytt akutsjukhus i Västerås

NCC och Region Västmanland ska i samverkan bygga ett nytt akutsjukhus i Västerås. Idag togs ett första spadtag för att fira starten. Sedan i våras har parterna arbetat med planering och detaljerad projektering, nu inleds byggnationen.

I bild från vänster: Mikael Andersson Elfgren (M), Regionstyrelsens ordförande, Region Västmanland; Anders Åhlund, Regiondirektör, Region Västmanland; Tomas Carlsson, koncernchef NCC; Kenneth Östberg (S), Oppositionsråd, Region Västmanland

Idag tog NCC:s koncernchef Tomas Carlsson tillsammans med representanter från de politiska partierna och tjänstepersoner från Region Västmanland ett symboliskt första spadtag genom att lägga ett gemensamt pussel för att markera byggstarten. Parterna har samverkat sedan augusti 2021 om att bygga Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås.

‒ Sjukhusbyggnationer ställer högra krav på moderna och tekniska lösningar som även ska fungera över tid om vårdens behov skulle förändras. Som Sveriges största sjukhusbyggare med en mängd specialister och en stor erfarenhetsbank så kommer vi säkerställa att både process och slutresultat möter framtidens vårdbehov, säger Tomas Carlsson, koncernchef NCC.

Det nya akutsjukhuset ska byggas för att möta framtidens vårdbehov i Västmanland. Sjukhuset planeras innehålla bland annat operation, röntgen, akutmottagning, förlossning, neonatalvård, intensivvård, vårdplatser och mottagningar. Vårdbyggnaderna omfattar cirka 75 000 kvadratmeter och kommer att uppföras på Västerås sjukhusområde.

NCC är Sveriges största sjukhusbyggare och har gedigen erfarenhet av både nybyggnation och om- och tillbyggnad av befintliga vårdbyggnader. NCC har sedan lång tid varit engagerade i flera projekt på sjukhusområdet i Västerås och bygger även sjukhus bland annat Göteborg, Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping.

Byggnationen inleds omgående och akutsjukhuset väntas stå färdigt under 2028. Efter det tar regionens arbete vid med att förbereda och flytta in. Sjukhuset planerar att öppna för första patient 2030.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roger Taringer, projektdirektör NCC Building Sweden, 070-020 16 34
Amelie Winberg, presschef NCC, 0702-21 13 72, amelie.winberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.