NCC bygger skola med stort pedagogiskt fokus i Bjuv

NCC ska i partneringsamarbete med Bjuvs kommun i Skåne bygga nya Brogårdaskolan i Bjuv. Den nya F-6-skolan får en innovativ gestaltning, där alla ytor kan användas för pedagogisk verksamhet. Ordern från Bjuvs kommun är värd cirka 150 MSEK.

Utformningen av skolan har tagits fram i nära samarbete mellan kommunen, arkitekter och NCC. Skolan är unik då den skapats ”inifrån och ut”, med de pedagogiska behoven i främsta rummet. Alla ytor ska kunna användas för pedagogisk verksamhet och skolans utemiljö erbjuda en kompletterande pedagogisk miljö. Dessutom kommer alla klassrum ha nära kontakt med omgivande natur.

– Processen fram till en ny skola har varit lång men väldigt viktig, säger Anders Månsson, kommunstyrelsens ordförande i Bjuv. Vi har valt att bygga den utifrån verksamhetens behov och genom hög delaktighet av både pedagoger och elever. På så sätt håller skolan över tid och verksamheten kan använda den på allra bästa sätt.

Den nya Brogårdaskolan byggs bredvid en gamla och kommer att ha plats för 470 elever. Byggnaderna byggs som en tredelad huskropp i tegel med mycket dagsljus inomhus och undervisningsytor i norrläge.

Takvegetation bidrar till en mjuk övergång mellan byggnad och landskap och påverkar den lokala miljön positivt genom att både bibehålla biologisk mångfald och minska volymen av dagvatten.

– Det är spännande och byggnadstekniskt utmanande att vara med och skapa denna skola, som bygger på ett nytt och innovativt tankesätt om hur skolan ska arbeta, med en miljö där inlärning och högt pedagogiskt värde står i fokus. Nya Brogårdaskolan kommer att bli en fantastisk skola för barnen i Bjuv, säger Ulf Jönsson, affärschef på NCC Building.

 Markarbeten påbörjas i sommar och skolan beräknas vara färdig till terminsstarten våren 2019. Affären orderregistreras i andra kvartalet 2017 i affärsområdet NCC Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Jönsson, affärschef NCC Building, 070-658 12 09
Anders Månsson, kommunstyrelsens ordförande Bjuvs kommun, 0709-49 54 01
Ann-Sofi Fridehjelm, ordförande i barn- och utbildningsnämnden Bjuvs kommun, 0721-66 94 54
Ann-Katrin Johansson, kommunikationsansvarig Syd NCC, +46 (0)76-521 53 43

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.