NCC bygger ut Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

NCC har fått i uppdrag, att i samverkan med Region Jönköpings län, projektera en utbyggnad och modernisering av Länssjukhuset Ryhov. Ordervärdet beräknas uppgå till 800 MSEK.

– Vi gör nu en storsatsning på att förbättra och modernisera Länssjukhuset Ryhov i Jönköping med bland annat en toppmodern akutvårdsavdelning och flera nya vårdavdelningar. Vi har ett stort behov av att öka sjukhusets kapacitet och denna utveckling möjliggör det, säger Tomas Calmviken, Fastighetschef Region Jönköpings län.

Den nya byggnaden kommer att uppföras norr om den befintliga byggnaden och ska inrymma flera vårdavdelningar. En ytterligare avdelning för akutvård med 48 vårdplatser, två vårdavdelningar för medicin med tillhörande dagsjukvård och mottagningar, mammografimottagning samt utbildningslokaler för bland annat läkarutbildningen som bedrivs av Linköpings Universitet. Den totala ytan blir 34 000 kvadratmeter fördelad på sex våningar.

Projektet genomförs i så kallad partnering, vilket är en strukturerad samverkansform där NCC och Region Jönköpings län gemensamt tar fram systemhandlingar, projektbudget och detaljprojektering för projektet.

NCC har flera pågående byggprojekt inom sjukhus och vård runt om i Sverige. Det innebär att det finns kunskap och erfarenhet hos medarbetare som specifikt arbetar med att utveckla sjukhus- och vårdprojekt. Det ger förutsättningar att ligga i absolut framkant inom området.

– NCC:s breda kunskap och gedigna erfarenhet att bygga vårdinrättningar bidrar till kundens nya sjukhusprojekt. Det är även en stor fördel att komma in tidigt i processen när man bygger verksamheter av den här karaktären. Det ger mervärde för alla parter, säger Gunnar Masthagen, vice chef för NCC Building Sverige.

Ordern registreras i det tredje kvartalet 2017 i affärsområdet Building. Byggnationen beräknas starta under första kvartalet 2018 och utbyggnaden kan då tas i drift år 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Suurkuusk, avdelningschef NCC Building Sydost 070-605 81 44
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, +46 (0)70 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2017 kl. 11:40  CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.