Information gällande NCC:s årsstämma den 1 april 2020 med anledning av coronavirus

NCC planerar att hålla årsstämma som tidigare meddelat den 1 april kl 16.30 på Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm. NCC kommer dock vidta försiktighetsåtgärder för att minska risken för smittspridning med anledning av coronaviruset. Vi följer utvecklingen i samhället noga och kommer att revidera beslutet vid behov.

 

NCC har beslutat om följande åtgärder:

 

  • Registrering kommer att ske från 16:00 istället för 15:30
  • Ingen förtäring kommer att serveras
  • Endast ett fåtal ledamöter från styrelsen och företagsledningen kommer att närvara
  • Inga tal kommer att hållas av vd och styrelseordförande vid mötet. Ett tal från vd och en redogörelse för styrelsens arbete kommer i efterhand att publiceras på bolagets hemsida
  • Vi uppmanar alla aktieägare att noga följa myndigheternas rekommendationer avseende smittspridning för sin egen och andras hälsa
  • Vi påminner om möjligheten att utse ett ombud. Formulär för fullmakt finns på www.ncc.se

Vi hoppas på förståelse från våra aktieägare för denna förändring under rådande omständigheter. I övrigt hänvisar vi till ncc.se för eventuella uppdateringar.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör, NCC +46 (0)708 96 12 88
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

 

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på över 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.