Delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2022

Ökad omsättning i mer osäker marknad.

– Vi har tillväxt och god orderstock. Rörelseresultatet är stabilt men påverkat av viss press på marginalerna. Marknaden är just nu svårbedömd och vi ser högre risker än tidigare, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.

 • Ökad nettoomsättning i koncernen drivet av entreprenadrörelsen och Industry
 • Fortsatt stark orderstock i samtliga affärsområden och god orderingång
 • Stabilt rörelseresultat men press på marginalerna. Inget fastighetsprojekt resultatavräknat
 • Stark finansiell ställning
 • NCC har startat ett återköpsprogram av egna B-aktier som löper fram till årsstämman 2023

Andra kvartalet 2022

 • Orderingången uppgick till 12 763 (16 568) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 14 001 (12 745) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 474 (487) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 464 (476) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 383 (388) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,59 (3,61) SEK    

Första halvåret 2022

 • Orderingången uppgick till 29 398 (30 822) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 24 113 (22 885) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 304 (344) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 289 (324) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 236 (265) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,20 (2,46) SEK

Informationsmöte
NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander presenterar halvårsrapporten vid en audiocast och telefonkonferens den 19 juli kl. 09.00 (CEST). Presentationen hålls på engelska. Presentationsmaterial kommer att finnas på www.ncc.se/ir från cirka kl. 08.00 (CEST).

Länk till audiocast: https://ncc-live-external.creo.se/220719

För att delta per telefon vänligen ring något av följande nummer fem minuter före konferensen startar:

SE: +46 8 505 100 31
UK: +44 207 107 06 13
US: +1 631 570 56 13

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Lithander, Ekonomi och finansdirektör (CFO), 0730 37 08 74
Maria Grimberg, Kommunikationsdirektör & IR-ansvarig, 0708 96 12 88

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2022, kl 07.10 CEST.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.