NCC startar nytt affärsområde för den gröna omställningen och uppdaterar sina finansiella mål

Vid dagens kapitalmarknadsdag presenteras uppdaterade finansiella mål för verksamheten samt förändringen att NCC:s resurser för de projekt som drivs av den gröna industriella tillväxten samlas i ett särskilt affärsområde. Med start under 2024 kommer affärsområde NCC Green Industry Transformation (GIT) att etableras.

Stora industriinvesteringar ställer exceptionella krav på kompetens, logistik och ledarskap när hundratals miljarder kronor ska investeras under de kommande decennierna. NCC har under lång tid byggt upp specialistkompetens för att möta denna efterfrågan från de stora industriutbyggnaderna och kommer under 2024 att samla dem i ett eget affärsområde. NCC har idag långtgående diskussioner med kunder om kommande projekt.

‒ Den stora industriella tillväxt som vi ser idag, primärt i Sverige men också i övriga Norden, skapar stora möjligheter. Den ställer också tydliga krav på oss att fokusera vår expertis och våra resurser på rätt sätt för att driva dessa projekt effektivt, säger Tomas Carlsson, vd NCC.

Rätt kompetens är avgörande och rekrytering av ny affärsområdeschef pågår.

‒ Vi har plockat specialister från alla delar av NCC; från infrastruktur till fastighetsutveckling. De projekt vi ser idag har en regional tyngdpunkt i norra Sverige, men det finns även möjligheter i andra delar av Sverige och i övriga Norden, fortsätter Tomas Carlsson.

Befintliga affärsområden får genom detta möjlighet att fortsätta fokusera på sin kärnaffär och fortsätta den gynnsamma utveckling som startat. NCC har redan idag starka organisationer i de industriella tillväxtzonerna som kan ta sig an också stora projekt som drivs av tillväxt, t ex ny infrastruktur och utbyggnad av bostäder och publik infrastruktur som skolor, sjukvård och VA-nät.

Förändringen gäller från den 1 januari 2024. Resurser kommer gradvis att tillföras det nya affärsområdet under 2024. Finansiellt beräknas affärsområdet att redovisas under segmentet Övrigt under åtminstone hela 2024.

De finansiella målen behålls och förlängs
NCC har sedan 2021 haft finansiella mål att nå minst 16 SEK i vinst per aktie, att nettoskulden ska vara mindre än 2,5 gånger EBITDA till 2023, samt har en utdelningspolicy att cirka 60 procent av årets resultat efter skatt ska delas ut. Dessa mål behålls och förlängs.

– Vi fortsätter att fokusera på ett fåtal mål för att förstärka NCC:s strategiska inriktning och position och behåller även nivåerna. Målen är relevanta för vår verksamhet, har tydligt fokus på våra aktieägare och nivåerna är både möjliga att uppnå och upprätthålla över tid. Men i det korta perspektivet är de beroende av att fastighetsmarknaden blir mer tillgänglig, säger Tomas Carlsson, vd NCC.

Vinst per aktie
16 SEK i vinst per aktie

Nettoskuld/EBITDA*
Nettoskuld <2,5 gånger EBITDA

Utdelningspolicy
~60 procent av årets resultat efter skatt ska delas ut

*Nettoskulden exkluderar pensionsskuld och leasingskuld. Med EBITDA avses rörelseresultat enligt resultaträkningen med återläggning av avskrivningar och nedskrivningar.

Mer information presenteras under dagens kapitalmarknadsdag
Idag kl 13.15-16.00 anordnar NCC kapitalmarknadsdag där vd och koncernchef Tomas Carlsson tillsammans med företagets koncernledning ger en uppdaterad bild av NCC:s verksamhet, strategiska inriktning och finansiella ställning. Vill du delta fysiskt på Hotell Scandic Continental i Stockholm; mejla tove.stal@ncc.se. Vill du delta digitalt, klicka på denna länk: https://creo-live.creomediamanager.com/7ce06d14-b046-41b3-88fb-b72bdf2138b9. 
Frågor kan ställas digitalt eller genom att ringa något av följande nummer: SE: +46 8 505 100 31, UK: +44 207 107 06 13, US: +1 631 570 56 13 när programmet börjar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör och ansvarig Investor Relations, 0708-96 12 88
Tove Stål, Head of Group External Relations NCC, tove.stal@ncc.se, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.