NCC utför dammhöjningar åt LKAB i Kiruna

NCC ska på uppdrag av LKAB genomföra dammhöjningar i sandmagasinet i Kiruna för att långsiktigt säkerställa deponering av anrikningssand. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 170 MSEK.

Bild: LKAB

NCC ska på uppdrag av LKAB utföra dammhöjningar av två sträckor av sandmagasinet i Kirunagruvans industriområde under 2023-2024. I arbetet ingår grundläggning i dammtån av dessa två sträckor och en krönhöjning på 6 meter respektive 2 meter. Krönhöjningen innebär ett stort schaktnings- och fyllningsarbete om cirka 300.000 m3 schakt och cirka 800.000 m3 fyllning. Höjningarna genomförs i den takt som krävs för att möta uppmätta deponeringsbehov och i den takt som sökta miljötillstånd medger. NCC ska även installera kraftförsörjning för mätbrunnar och lägga dränageledningar och rensbrunnar.

– En förutsättning för att produktionen av järnmalm i Kirunagruvan ska vara möjlig är att vi säkerställer deponeringen av anrikningssand löpande. För att detta ska fungera måste sandmagasinets dammanläggningar höjas kontinuerligt för att hela tiden kunna ta emot ny anrikningssand. För att skapa de bästa förutsättningarna för ett tids- och kostnadseffektivt arbete har vi nu ingått ett samarbete med NCC för att säkerställa deponeringen långsiktigt, säger Mattias Ejnestrand, ombud, projektavdelning LKAB.

När man bryter järnmalm skapas stora mängder vått avfall, anrikningssand, som deponeras i dammanläggningar. I dessa dammanläggningar finns ett sandmagasin och ett klarningsmagasin. I sandmagasinet sedimenterar anrikningssanden medan vattnet leds vidare till klarningsmagasinet.

– NCC har byggt dammar tidigare och har lång och god erfarenhet från liknande uppdrag runt omkring Malmfälten. Vi är stolta och glada över förtroendet som LKAB gett oss och ser fram emot att inleda samarbetet, säger Robert Nilsson, produktionschef på NCC Infrastructure i Kiruna.

Affären är ett samverkansavtal och har ett ordervärde på cirka 170 MSEK som orderregistreras i affärsområde NCC Infrastructure under andra kvartalet 2023. Projektet beräknas stå klart under hösten 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Nilsson, produktionschef NCC Infrastructure, robert.nilsson@ncc.se                   
Lotta Wrangle, kommunikationspartner NCC, lotta.wrangle@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.