NCC utvecklar nytt huvudkontor till Genmab i Köpenhamn

NCC utvecklar projektet Kontorværket i Valby, en av Köpenhamns centrala delar. Här byggs nu Genmabs nya huvudkontor, som ska möta höga miljömässiga krav på såväl byggnaden som området.


Illustration: DISSING+WEITLING

Genmab är ett ledande biotech-företag som skapar och utvecklar differentierade antikroppsprodukter för behandling av cancer, med huvudkontor i Köpenhamn. Bygget av Genmabs nya huvudkontor påbörjas i april 2021 och förväntas bli klart under första kvartalet 2023. Genmab kommer att hyra fastigheten under 15 år.

- Vi är mycket nöjda med att Genmab har valt Kontorværket som sitt nya huvudkontor. Vi förväntade oss att projektets höga kvalitet på infrastruktur och arkitektur skulle locka företag och avtalet med Genmab är ett tecken på att såväl projektet som läget är rätt, säger Ole Faurby, chef för NCC Property Development Danmark.

- Det nya kontoret kommer att husera Genmabs ledande biotech experter och deras viktiga arbete med att förändra cancerbehandling. I det nya huset kommer vi att arbeta mot Genmabs mål samtidigt som vi fortsätter på vår tillväxtresa, säger Birgitte Stephensen, SVP, IPR & Legal, och Genmabs Site Lead.

NCC kommer att genomföra projektet i tätt samarbete med Genmab genom hela processen. Kontorværket har ritats av prisbelönade arkitektfirman DISSING+WEITLING. Byggnaden omfattar cirka 12 500 kvadratmeter och en källare på cirka 3 000 kvadratmeter. Dessutom byggs ett parkeringsgarage bredvid kontorsfastigheten med plats för 250 fordon samt en cykelparkering.

Byggnaden kommer att hållbarhetsklassas i enlighet med DGNB Guld-certifikat. DGNB är ett globalt certifieringssystem för byggnaders miljöstandard, med fokus på hållbarhet utifrån såväl sociala och ekonomiska aspekter som miljömässig påverkan. Projektet fokuserar på materialval och resursförbrukning, lägre energikostnader och komfort i termer av luft, temperatur och akustik.

Ordern registrerades under det fjärde kvartalet 2020 i affärsområde Building Nordics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Rasin, t f presschef, NCC, 072-242 70 97
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2019 omsatte NCC 58 miljarder SEK och hade 15 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.