NCC säkrar vattenförsörjningen i Jönköping

NCC ska i samverkan med Jönköpings kommun bygga ett nytt vattenverk intill det befintliga verket. Genom att ha två verk säkras vattentillgången för lång tid framåt. Ordervärdet uppgår till cirka 175 MSEK.  

Bild: Dmitry Naumov

Sedan tidigare finns ett fungerande vattenverk i Häggeberg utanför Jönköping. Det ska bli kvar men kommer att renoveras när det nya verket står klart våren 2022.

– Vattenverket vi bygger är en del i en stor satsning som Jönköpings kommun gör för att trygga vattentillgången för en lång tid framåt. Det handlar om en omstrukturering av hela vattenförsörjningen där NCC kan bidra genom vår erfarenhet av att bygga vattenverk, säger Christian Axelsson, produktionschef NCC.

NCC har stor erfarenhet av att anlägga och förnya VA-infrastruktur. Genom specialistenheten Vatten och Miljöteknik har NCC, som enda byggbolag i Sverige, kompetens för hela VA-processen och kan därmed bygga och installera nyckelfärdiga vattenverk och avloppsverk.

Projekt kommer göras i samverkan mellan kommunen och NCC.

– Samverkan är en väldigt bra arbetsform som kortar ledtider och skapar bra förutsättningar för att jobbet i slutänden ska bli så som kommunen vill ha det, säger Per Johansson, affärschef vid NCC, Vatten och Miljöteknik.

I kommunens satsning ingår också två andra VA-projekt som NCC är involverade i. Dels en huvudvattenledning genom mikrotunnel vid A6-området, dels huvudvattenledning och reservoar på Ekhagen.

– Att genomföra projektet i samverkan var en förutsättning för oss då vi har goda erfarenheter från detta när vi byggde om Simsholmens avloppsreningsverk. NCC var det företag som bäst mötte våra förväntningar och krav på hur samverkan skall genomföras inom vår VA-verksamhet säger Roger Rohdin, Jönköpings kommuns VA-chef.

Kontraktet är värt cirka 175 MSEK och orderregistreras i fjärde kvartalet 2019 i affärsområde NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Axelsson, produktionschef Civil South East, NCC, telefon: 070-5399419
Per Johansson, affärschef NCC, Vatten och Miljöteknik, telefon 070-0887198
Johan Kvickström, kommunikatör, NCC, telefon: 079-078461

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.