NCC tecknar ramavtal om asfaltsbeläggning med Hallstahammar kommun

NCC har tecknat avtal gällande underhållsbeläggning för Hallstahammar kommun. Avtalet löper i maximalt fyra år med en total gemensam takvolym på cirka 50 MSEK.

Genrebild: NCC

Avtalen omfattar arbeten med fräsning, asfaltsbeläggningar, vägmarkering, anläggningsarbeten samt övriga arbeten i anslutning till dessa där kommunen gör successiva avrop efter behov.

– NCC har gedigen kompetens kring beläggningsåtgärder och koldioxidreducerad asfaltproduktion. Genom detta kontrakt stärker vi vår närvaro i regionen och kan genom våra produkter bidra till en minskad miljöpåverkan samtidigt som vi fräschar upp vägarna. Vi är stolta över att bidra med vår kompetens och erfarenhet till att förbättra Hallstahammars vägnät och ser fram emot ett gott samarbete med kommunen, säger Robin Redander, Area manager, NCC Industry.

Den asfalt som NCC använder har ungefär häften så stor klimatpåverkan jämfört med traditionell asfalt, men lika hög kvalitet. Dessa effekter uppnås genom att asfalten tillverkas vid lägre temperatur, värms med biobränsle samt har större andel återvunnen asfalt. 93% av NCC:s svenska asfaltverk är miljövarudeklarerade.

Ramavtalet gäller i maximalt fyra år; ett år med ytterligare tre år som option. Avtalet har en total takvolym om cirka 50 MSEK som orderregistreras löpande i affärsområde NCC Industry.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robin Redander, Area manager, NCC Industry, +46700887514, robin.redander@ncc.se Carin Kärrberg, kommunikationspartner, NCC Industry, carin.karrberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.