Uppdaterad finansiell kalender

NCC har justerat den finansiella kalendern för 2021 jämfört med tidigare kommunicerade datum av interna planeringsskäl.

Finansiell kalender 2021
28 april 2021 – delårsrapport första kvartalet, jan-mars 2021
21 juli 2021 – delårsrapport andra kvartalet, jan-juni 2021 – nytt datum
2 november 2021 – delårsrapport tredje kvartalet, jan-sept 2021 – nytt datum
2 februari 2022 – delårsrapport fjärde kvartalet och helårsrapport 2021

NCC:s årsstämma äger rum 30 mars 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Rasin, tf presschef NCC, 072 242 70 97
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.