Trots hot om översvämningar: endast en av tio kommunpolitiker anger vatten- och avloppssystem som viktigaste investering

Sviterna efter stormen Hans har aktualiserat debatten om behovet av att rusta upp landets VA-system. En undersökning bland Sveriges kommunpolitiker som gjorts av Demoskop på uppdrag av NCC visar att endast en av tio av landets kommunpolitiker prioriterar investeringar i VA högst.

Biologisk reningsbassäng vid Käppalaverket som NCC renoverar och bygger ut. Foto: Rikkard Häggbom

– I kombination med extremt väder kan Sveriges eftersatta och underdimensionerade vatten- och avloppssystem skapa allvarliga samhällsproblem inom en snar framtid, och det är oroande att inte fler kommuner har frågan högre på sin agenda. NCC:s undersökning visar på stora skillnader mellan landets kommuner, vilket ställer krav på individuellt anpassade insatser, säger Henrik Enell, divisionschef NCC Infrastructure.

NCC:s undersökning genomfördes av Demoskop under perioden mars–maj 2023 och visar hur politikerna har svarat i respektive kommun.

Enorma investeringsbehov

Siffror från Svenskt Vattens senaste investeringsrapport visar att investeringsbehovet i VA-sektorn har ökat sedan 2020 från 23 till 31 miljarder per år. Samtidigt ökar befolkningen, nya och skarpare miljökrav tillkommer och den accelererande klimatförändringen medför skyfall, översvämningar och torka.

– Vi kan konstatera att eftersattheten i investeringar i landets VA-system är en tickande bomb. NCC har därför tagit fram en rapport där vi lämnar nio förslag på reformer som kan framtidssäkra vattenförsörjningen och avloppsystemen, fortsätter Henrik Enell.

I korthet handlar förslagen om:

  • Finansieringsmöjligheterna behöver öka för att kommunerna ska kunna fullfölja sitt uppdrag oavsett om det sker via statliga stöd, utökad VA-taxa eller andra källor.
  • Tillståndsprocesserna och ansvarsfördelningen för Sveriges VA-system behöver förenklas och tydliggöras.
  • Kapaciteten och kompetensen inom VA-organisationerna behöver stärkas och kommunernas VA-organisation behöver avlastas genom att branschens aktörer samverkar och utnyttjar varandras kompetens- och resursbas.
  • Tydliga nationella krav behöver ställas på VA-systemen för att säkerställa att Sverige har rent vatten och god sanitet enligt Sveriges och FN:s miljömål.

Läs alla reformförslag och ladda ned rapporten på ncc.se.

Kommuner med politiker som prioriterar VA-frågan högst

Kommun Andel %
1 Gnesta 78%
2 Hylte 75%
3 Östhammar 73%
4 Åre 70%
5 Sundbyberg 50%
6 Vaxholm 50%
7 Trosa 50%
8 Mörbylånga 50%
9 Överkalix 50%
10 Åstorp 45%

NCC:s undersökning genomfördes av Demoskop under perioden mars–maj 2023. Respondenterna är politiker i kommunfullmäktige och antal intervjuer uppgick till 3815. Undersökningen genomförs via webbenkät, med kombinerad digital och postal avisering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Winberg,  presschef NCC Sverige, amelie.winberg@ncc.se
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.