NCC bygger om Stagnellska hemmet i Karlstad

NCC kommer i samverkansentreprenad med Karlstad kommun bygga om och renovera Stagnellska hemmet. Efter ombyggnaden kommer byggnaden samla flera olika kommunala verksamheter så som förskola och trygghetsboende. Ordervärdet uppgår till cirka 120 MSEK.

Illustration Stagnellska Hemmet Tengbom Arkitekter

Nu ska Stagnellska byggas om och renoveras på ett hållbart sätt såväl installationsmässigt som byggnadstekniskt. Efter färdigställande kommer byggnaden att innehålla flera olika verksamheter.

- Efter färdigt projekt kommer det att bli 7 kommunala förskoleavdelningar med 140 barn och en avdelning kooperativ allergiförskola med 20 barn. 36 trygghetsboende, 6 LSS-boende, 15 stödboendelägenheter. Vi kommer också att bygga möteslokaler, nytt produktionskök och ett aktivitetscenter med skapande verksamhet. Gården blir en förskolegård med möjlighet för äldre och barn att mötas, säger Jonas Haglund på teknik och fastighetsförvaltningen Karlstad kommun.

NCC har en lång erfarenhet kring hållbar renovering, till stöd i projektet finns en specialistgrupp inom bland annat livscykelanalys, energieffektivisering, driftsoptimering, miljöcertifiering, social hållbarhet och samverkan.

– Vi jobbar nära kund i samverkan för bästa lösningar. En avgörande faktor för att skapa minimala störningar i befintlig verksamhet är tydlig kommunikation med pågående verksamheter som trygghetsboende och förskola. Där måste alla vara delaktiga i processen och veta vad som händer, säger Emilia Carlman, affärschef NCC Building Sweden.

Nya ytterväggar med dagens krav på energihushållning byggs upp innanför befintlig tegelfasad så att 70-talsarkitekturen bevaras. I Stjärnhuset, som är en del av Stagnellska hemmet, berörs de befintliga lägenheterna i mindre omfattning. Ytskiktet kommer att renoveras och lägenheterna kommer att få kyla och brandsprinkler. Alla balkonger och utrymningstrapphus kommer att glasas in.

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan med Karlstad kommun. Renoveringen startar omgående i Stagnellskabyggnaden och därefter i Stjärnhuset. Ombyggnationen beräknas vara klar under slutet av 2020.

Affären uppgår till cirka 120 MSEK och orderregistrerades i andra kvartalet 2019 i affärsområdet NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emilia Carlman, affärschef NCC Building Sverige 079-078 80 72
Anni Axelsson, kom.ansvarig Mellan/Nord NCC Building Sverige 070-205 32 87

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank  

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.