NCC bygger 180 hyreslägenheter i Skellefteå

NCC ska tillsammans med SBB bygga kvarteret Jullen i Skelleftehamn, Skellefteå, med 180 lägenheter. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 215 MSEK.

NCC:s visionsbild för lamellhus

− Skellefteå kommun är i stort behov av bostäder för att möta expansionen i norr. Bostäderna i Skelleftehamn kommer att vara en viktig del i Skellefteås utveckling och expansion, säger David Jonsson, projektutvecklare, NCC Building Sweden.

Arbetet inleds med planering och markarbete för 180 hyreslägenheter. Bostäderna fördelas på sex huskroppar i fyra våningar, med vardera 30 lägenheter i storleken 29-70 kvadratmeter. I anslutning till bostäderna byggs också tillhörande, cykelrum, miljöstation och 176 parkeringsplatser.

Lamellhusen kommer att byggas med stort fokus på hållbara material- och konstruktionsval. De kommer att miljömärkas enligt Svanen och får låg energianvändning.

− NCC och Skellefteå kommun har ett nära och välfungerande samarbete i det här projektet. Tillsammans skapar vi förutsättningar för SBB att kunna bidra med  social infrastruktur som verkligen behövs till följd av den kraftiga expansionen i kommunen, säger Erik Hävermark, chef projektutveckling, SBB.

Byggstart planeras till hösten 2022 och inflyttning sker löpande med start i första huset under 2024.

Affären order registreras i fjärde kvartalet 2021 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Jonsson, projektutvecklare NCC Building, tel 076-521 54 47, david.n,jonsson@ncc.se
Anni Axelsson, kommunikationspartner NCC Norr, tel 070-205 32 87, anni.axelsson@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.