NCC renoverar Tycho Braheskolan i Helsingborg

NCC ska tillsammans med Helsingborgs stad utföra ombyggnadsarbete på gymnasieskolan Tycho Braheskolan. Projektet är en del av ett strategiskt partneringsamarbete, där parterna i ett första skede tillsammans planerat och projekterat arbetet samt enats om ett riktpris. Ordervärdet för Tycho Braheskolan uppgår till drygt 90 MSEK.

Foto: NCC

– Tycho Braheskolan är den tredje gymnasieskolan vi renoverar tillsammans med NCC och vi ser fram mot att fortsätta det goda samarbetet. Genom att samverka i flera projekt efter varandra kan vi dra nytta av lärdomar vi gör och skapa synergier, vilket ger kostnads- och tidseffektivitet, säger Peter Wetterlöv, projektchef Fastighetsförvaltningen, Helsingborgs stad.

Renoveringen av Tycho Braheskolan är en del av ett strategiskt partneringsamarbete där även närliggande Olympiaskolan ingår och arbetet har planerats och projekterats för båda skolorna parallellt. Sedan hösten 2022 pågår ombyggnadsarbete på Olympiaskolan. Detta arbete beräknas bli klart till årsskiftet och därefter fortsätter renoveringsarbetet på Tycho Braheskolan. Arbetet beräknas vara klart under 2025.

NCC:s uppdrag innebär bland annat ombyggnad av skolans värme- och ventilationssystem så att det uppfyller moderna krav, ytskiktsrenovering, nya innertak samt ny el och belysning i samband med detta. Parterna har tidigare tillsammans genomfört liknande renoveringsarbete på gymnasieskolan Filbornaskolan samt flera grundskolor i kommunen.

– NCC ser stort värde i att ta vara på det som redan finns och utveckla det. Vi har stor erfarenhet av att bygga om äldre skolor till moderna lärmiljöer och ser fram emot att fortsätta renovera Helsingborgs stads gymnasieskolor. Vi brinner verkligen för att få vara med och både bevara äldre byggnader och förbättra miljön där ungdomar lär och utvecklas, säger David Fritzson-Bratt, affärschef NCC Building Sweden.

Ordervärdet för Tycho Braheskolan uppgår till drygt 90 MSEK och orderregistreras i fjärde kvartalet 2023 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Fritzson-Bratt, affärschef NCC Building Sverige, 070-261 85 05, david.fritzson-bratt@ncc.se
Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner syd NCC, 076-521 53 43, ann-katrin.johansson@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.