NCC bygger ut pendeltågsdepån i Älvsjö

NCC har tecknat ett strategiskt samverkansavtal med trafikförvaltningen för att bygga ut pendeltågsdepån i Älvsjö, söder om Stockholm. Avtalet är tecknat på fem år och kommer att bestå av ett antal delar. Det inleds med en markentreprenad.

Bild: Trafikförvaltningen

Älvsjö pendeltågsdepå, söder om Stockholm, behöver rustas upp och anpassas till de nya fordonen som är i trafik. Depån är idag främst utformad för underhåll av den tidigare fordonstypen som nu har avvecklats samt att många av fastighetens konstruktioner och tekniska installationer har nått sin tekniska livslängd och det finns därför ett stort behov av en stor samordnad upprustning.

– Nyligen tecknade NCC avtal för att bygga ut tunnelbanedepån i Högdalen. Nu tar vi ytterligare steg för att utveckla Stockholms infrastruktur, vilket känns fantastiskt spännande att få vara en del av. NCC besitter en gedigen kunskap och erfarenhet inom området med många framgångsrika projekt i ryggen. En röd tråd genom dessa är samverkan – allt för att maximera kundvärdet, säger Matti Virkki, affärschef NCC Building Sweden.

Avtalet är tecknat på fem år och sker i strategisk samverkan. Inledningsvis kommer NCC och trafikförvaltningen tillsammans planera, budgetera och projektera uppdraget som består av sju olika delprojekt. Bland annat ingår ombyggnation av befintliga byggnader om cirka 20 000 kvadratmeter, nybyggnation av fastigheter på nyinköpt markyta om cirka 6 000 kvadratmeter i anslutning till depån, ny tvätt- och reningsanläggning samt förlängning av tunnlar.

Om parterna enas om riktkostnader för de olika delprojekten, avropar trafikförvaltningen uppdragen och entreprenadkontrakt tecknas. Samarbetet inleds omgående med att det första delprojektet i entreprenaden har avropats om cirka 30 MSEK samt planering, budgetering och projektering i delprojekt två. Trafikförvaltningen uppskattar att hela entreprenaden uppgår till cirka 650 MSEK.

Uppdragen orderregistreras löpande i affärsområde NCC Building Sweden och arbetet utförs tillsammans med NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Matti Virkki, affärschef NCC Building Sweden, 08-585 512 35
Linda Grängzell, kommunikationspartner NCC Stockholm, 070-246 05 08

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.