NCC förbättrar säkerheten på väg 321 i Jämtland

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att förbättra säkerheten på väg 321 mellan Svenstavik och Månsåsen i Jämtland. Vägen är en viktig transportled för tung trafik och turism till Åre och Storlien. Ordervärdet uppgår till 160 MSEK.

I uppdraget ska NCC se till att vägen rätas ut och att tillgängligheten förbättras. Skarpa krön och kurvor byggs bort och bärigheten på vägen justeras för att motverka spårighet. I arbetet ingår även att anlägga en ny separat gång- och cykelväg mellan Galhammarsudden och Hoverberg så dessa trafikanter får bättre skydd.

– Vägsträckan är tre mil och hårt trafikerad. Exploatering av områden med handelsverksamhet längs med sträckan har även inneburit förändrade trafikbeteenden och nu byggs de in med av och påfarter i vägsträckan, säger Richard Mattsson, produktionschef på NCC.

Arbetet innebär mycket schaktning av jord och stenmassor för att få till den nya vägsträckan och öka tillgängligheten. NCC har påbörjat schaktningen och arbetet med vägen pågår tills vintern träder in och fortsätter sedan under 2018. Under våren 2019 beräknas vägen vara klar och öppnas för trafik i sin helhet. 

Ordervärdet om 160 MSEK registreras i fjärde kvartalet 2017 i affärsområdet Infrastructure. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Richard Mattsson, produktionschef NCC Civil North, 070- 5489168
Anni Axelsson, kommunikationsansvarig NCC Norr, 070-205 32 87

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.