NCC bygger Sundbornsskolan i Dalarna

NCC ska på uppdrag av Falu kommun bygga Sundbornsskolan i Sundborn, norr om Falun i Dalarna. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på ca 265 MSEK.

Bild: Falugruppen

– Vi är glada att i fördjupat samarbete med NCC få fortsätta byggnationen med en ny förskola och skola samt tillskapande av en samlingspunkt för Sundborn. För oss är det viktigt att satsa på landsbygden. Här satsar vi i Sundborn med en samlad insats tillsammans med bolagen inom kommunkoncernen för att nå bästa möjliga nytta för Sundbornborna, säger Paula Aspfors (S), ordförande i servicenämnden Falu kommun.

NCC:s uppdrag omfattar rivning av befintliga byggnader, vilken redan har genomförts, samt nybyggnation av en ny skola och idrottshall. Den nya skolbyggnaden, i två plan, kommer att ha en total yta om cirka 7 000 kvadratmeter och inrymma 240 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolbyggnaden kommer innehålla undervisningsytor, tillagningskök och matsal. Byggnaden får en träfasad och en hybridstomme av limträ, stål och betong.  

– Det finns stora fördelar med att bygga skolor i samverkan, något vi redan kan se vid Sundbornsskolan. Här har vi i nära samarbete med Falu kommun redan identifierat flera möjligheter till återbruk och energibesparing. Till exempel ska vi återvinna fönsterglasen från den gamla skolan, vilket minskar koldioxidutsläppen med hela 50 procent jämfört med nytillverkade fönster, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef, NCC Building Sweden.

Byggstart skedde i september 2023 och den nya skolan planeras vara färdigställd i slutet av 2025 och redo för inflyttning till vårterminens start 2026. Ordervärdet uppgår till totalt cirka 265 MSEK och orderregistreras i tredje kvartalet 2023 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Winberg, presschef NCC, 0702-21 13 72, amelie.winberg@ncc.se
Sven Tägtsten, produktionschef NCC Building, sven.tagtsten@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.