NCC fortsätter utvecklingen av Östra länken i Luleå

NCC och Luleå kommun fortsätter sitt samarbete med vidareutbyggnaden av Östra länken som ska säkra vattenförsörjningen i ett växande Luleå. NCC har nu fått i uppdrag att bygga Luleås största avloppspumpstation, P040 samt att utföra VA-arbeten för första och andra etappen i Östra länken. Ordervärdet uppgår till cirka 160 MSEK.


Bild: A och D arktiektkontor

För att säkra Luleås vatten- och avloppssystem inför kommande industriella satsningar och växande befolkning bygger man ut kommunens vatten- och avloppsledningar. Utbyggnaden går under namnet Östra länken. Projektet är Luleås största anläggningsprojekt genom tiderna och startade redan 2014.

NCC har nu fått i uppdrag att utföra delar av två nya etapper och en avloppspumpstation, P040, i samverkansprojektet ”Östra länken fortsättning”. Etapp 1 och P040 skall anslutas till Luleås avloppsreningsverk Uddebo. VA-ledningarna i Etapp 2 möjliggör för en ökad befolkning och den planerade utvecklingen av industrierna på Hertsön i Luleå.

− Vi har ett tätt och positivt samarbete med NCC sedan många år tillbaka och håller tät dialog genom projektet. Gemensamt hittar vi positiva lösningar för utvecklingen av den här viktiga infrastrukturen som ska möta behoven i ett växande Luleå, säger Stefan Lindqvist, projektledare för Lumire, Luleå Miljöresurs AB.

− Luleå har en nyckelroll i Sveriges gröna omställning, och vi är både stolta och glada att NCC kan vara med och möjliggöra för de stora industriella satsningarna i Luleå och samtidigt skapa möjlighet för en fördubbling av stadens folkmängd, säger Erik Sandström, projektchef NCC Infrastructure.

Östra länken är en totalentreprenad i utökad samverkan med beställaren Luleå Miljöresurs AB, ett nybildat bolag i Luleå kommun. NCC:s kontrakt ”Östra länken fortsättning”, innehåller bland annat optionerna på dessa två etapper. I ”Östra länken fortsättning” har NCC tidigare utfört Etapp 3, 4F och 4E där även pumpstation P014 ingick.

Arbetet inleds i december 2022 och beräknas vara färdigt under 2025. Ordervärdet för etapp 1 del 1, Pumpstation P040 och etapp 2 del 2 uppgår till cirka 160 MSEK och orderregistreras under fjärde kvartalet 2022 i affärsområde NCC Infrastructure. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Sandström, projektchef NCC Infrastructure, erik.sandstrom@ncc.se
Amelie Winberg, presschef NCC, amelie.winberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.