NCC bygger ut Högskolan i Halmstad

NCC ska på uppdrag av Fragerus Fastigheter AB omvandla en äldre fabriksfastighet till lokaler åt Högskolan i Halmstad samt bygga samman denna med befintliga lokaler. Uppdraget, som är en totalentreprenad, har ett ordervärde om 130 MSEK.

– Med ombyggnaden är all industriverksamhet borta i området och därmed skapas förutsättningar för att fortsätta driva utvecklingen av högskoleområdet och förverkliga visionen om kunskapsstaden Halmstad, säger Göran Christiansson, VD, Fragerus Fastigheter AB.

Fabriksfastighetens fasad och form är k-märkt och kommer därför att behålla sin industriella karaktär. Invändigt omvandlas lokalerna till funktionella ytor för högskolan med fyra hörsalar, lärosalar, ett hundratal kontor samt labblokaler.

I NCC:s uppdrag ingår även en om- och påbyggnad av en mellandel som binder samman de tidigare fabrikslokalerna med högskolans befintliga lokaler. Totalt handlar det om en yta på cirka 10 000 kvadratmeter.

– Projektet är en del av ägarnas vision om att skapa ett sammanhängande campus, där omvandlingen av den gamla fabriksbyggnaden är en viktig del. Mellandelen binder samman lokalerna med en liknande byggnad som NCC redan 1995 byggde om till utbildningslokaler åt högskolan. Det känns därför extra roligt att vi nu få vara med och fortsätta utveckla området, säger Robert Karlsson, projektchef på NCC.

Arbetet påbörjas omgående och beräknas vara klart vid halvårsskiftet 2020.

Ordervärdet uppgår till 130 MSEK och registrerades i fjärde kvartalet 2017 i affärsområdet Building. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, projektchef NCC Building, 070-256 69 63
Ann-Katrin Johansson, kommunikationsansvarig syd NCC, 076-521 53 43

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.