NCC bygger 97 hyreslägenheter i Umeå

NCC ska tillsammans med Rikshem bygga två nya bostadshus med totalt 97 hyresbostäder i den centrala stadsdelen Sandbacka i Umeå. Ordervärdet uppgår till cirka 90 MSEK.

Illustration: Sweco

Med sitt centrala läge är Sandbacka ett av Umeås populäraste områden, och efterfrågan på framförallt mindre hyresrätter är stor i studentstaden. Nu byggs området ut med ytterligare två bostadshus på Sandbackavägen 34.

Husen byggs i sex respektive åtta våningar med framförallt lägenheter om 1-2 rum och kök, men även lägenheter om 3-4 rum och kök. Samtidigt som de nya husen uppförs kommer NCC att renovera fasaderna på de existerande fastigheterna.

– Ytterligare hus i ett redan befintligt bostadsområde gör det möjligt att skapa nya bostäder snabbare än om ett nytt bostadsområde utvecklas från grunden. Genom ett helhetsperspektiv och dialog med boende kan vi utveckla långsiktigt hållbara områden, säger Anna-Karin Eriksson, regionchef norra Sverige, Rikshem.  

I projektet ingår även utveckling av utemiljön som innefattar nya lekplatser, samvaroytor, en aktivitetsbod samt nya parkeringar med både carport och parkeringsplatser för rörelsehindrade.

– Alla boende har fått möjlighet att lämna synpunkter om sin närmiljö, vilket ger bättre möjligheter att skapa trygga och trivsamma miljöer. Samarbetet med Rikshem och dialogen med de närboende och deras behov och önskemål om utemiljön är helt i rätt riktning med vårt hållbarhetsarbete inom NCC, säger Daniel Ödling, affärschef NCC Building.

Byggnationen påbörjas i augusti 2019 och beräknas vara klara vid årsskiftet 2020/2021.

Affären orderregistreras i andra kvartalet 2019 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Ödling, affärschef NCC Building Norrland, 070-516 01 26
Anni Axelsson, kom.ansvarig Mellan/Nord NCC Building Sverige 070-205 32 87

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank  

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.